ถังแรงยืนแรงดัน 100 ลิตร

ถังยืนแรงดัน ขนาด 100 150 200 ลิตร

ความหนาที่ 1.5 มิล 2 มิล

โทร 095-914-6295

 

 

Visitors: 473,739